Archive by Author

Umzila Womzabalazo eThekwini

Indawo eyayingamahhovisi eSecurity Branch

Udaba olwashicilelwa kwi-Daily News UMasipala waseThekwini usuhambe ibanga elide ekwakheni “umzila womzabalazo” eThekwini okuhloswe ngawo ukuhlonipha abantu nezindawo kuleli dolobha ezaba neqhaza ekuzuzweni kombuso wentando yabantu. Le phrojekthi iyingxenye yohlelo lukazwelonke oluqalwe nguMkhandlu Wamagugu kaZwelonke eNingizimu Afrika yokuqhakambisa lezi ndawo emphakathini kanjalo namaqhawe omzabalazo wenkululeko nentando yabantu eNingizimu Afrika. Kwethulwe izindawo ezingamashumi amathathu eThekwini ezizokuba […]

On This Day…..

Students protest in Soweto against the introduction of Afrikaans in schools

The 16th of June 1976 is commemorated in South Africa as Youth Day, in remembrance of the countless children who lost their lives during the Soweto Youth Uprising. To read the list of the names of children killed during the 1976 student protests is beyond heartbreaking – unarmed students gunned down by police for trying to […]

Ranjith Kally (1925-6 June 2017)

Ismail Meer & Monty Naicker with Chief Luthuli and his daughters, Grey Street, late 1950s

  You may not know the name Ranjith Kally, but you will definitely be familiar with his work, and there’s no doubt that the names of the countless political personalities that Kally photographed will ring a bell. Kally, who worked for some thirty years as a photojournalist for Drum Magazine and its sister publication, Golden City Post, was responsible for […]