Archive by Author

Uhlelo lweTheku noMthetho Wotshwala Besintu

Police open fire to disperse a beer hall riot in Cato Manor

Phakathi enkabeni yeTheku endaweni entsha eyisimodeni iRivertown kukhona iRivertown Beerhall, okuyindawo yokuzijabulisa egcwala intsha engamaciko nevela ezindaweni ezingaphandle kwaleli dolobha ezozitika ngobuhle nobumnandi obutholakala kuleli dolobha. Nokho le ndawo yokucima ukoma ebukeka ikhululekile inomlando omubi walezi zindawo zotshwala ezazibizwa ngama-beerhall (oluhhohho), ezaziyingxenye yohlelo lukahulumeni wengcindezelo eThekwini “iDurban System”. Lolu wuhlelo olwandulela uMthetho Wamapasi ka-1952 olwaluyindlela […]

Biko, Turner & the Durban Moment

If for some reason you happen to find yourself in Gauteng tomorrow, then do yourself a favour and head on down to the University of Pretoria. The Faculty of Humanities will be hosting the launch of Ian Macqueen’s recently published book, Black Consciousness and Progressive Movements under Apartheid. A synopsis of the book refers to the fact that the […]

Nelson Rolihlahla Mandela: 18th July 1918-5th December 2013

Born in the Eastern Cape, and having spent his working career in Johannesburg, before being imprisoned on Robben Island for his political beliefs, Nelson Mandela doesn’t have many ties to KwaZulu-Natal. Yet, it was here, in KZN, that two of the most historic events in Mandela’s life took place. The occasions could almost be described […]

I-Durban Bantu Social Centre yaphambilini namanje

Indlela okubukeka ngayo amadolobha iyashintsha ngendlela exakile ngokuhamba kweminyaka. Izithombe ezilenga ezindongeni zasezitolo zotshwala nasemaphaseji asemahhotela ziveza isithombe esehlukile ngendlela iTheku ebelibukeka ngayo phambilini, nokuthi indawo yaseBerea yayiyihlathi elinjani, esikhundleni sokuba yindawo yamafulethi okuhlala abantu. Kumbalwa kakhulu okungashintshile, kodwa uma ubheka izithombe zeDurban Bantu Social Centre eyavulwa ngama 1930, uyiqhathanisa nesakhiwo eyisona manje, isabonakala, hhayi […]

David Goldblatt: 29th November 1930-25th June 2018

David Goldblatt

This past Monday saw the passing of one of South Africa’s most legendary and important photographers. David Goldblatt died in Johannesburg on the 25th June. He was 87 years old. Looking back at the work of this internationally acclaimed documentary photographer is an emotional experience, despite Goldblatt’s style being quite detached. The images simply record […]