Archive | Important People and Sites

RSS feed for this section

Ma Sisulu and the Marchers

Albertina Sisulu, march to the Union Buildings, August 1956

This year marks the centenary of the birth of both Nelson Mandela and Nontsikelelo Albertina Sisulu, referred to affectionately as Ma Sisulu. Albertina Sisulu’s life was intricately linked to that of Mandela’s. Not only were they born in the same year, but they shared family connections, and the lives of their partners mirrored each other over the […]

Uhlelo lweTheku noMthetho Wotshwala Besintu

Police open fire to disperse a beer hall riot in Cato Manor

Phakathi enkabeni yeTheku endaweni entsha eyisimodeni iRivertown kukhona iRivertown Beerhall, okuyindawo yokuzijabulisa egcwala intsha engamaciko nevela ezindaweni ezingaphandle kwaleli dolobha ezozitika ngobuhle nobumnandi obutholakala kuleli dolobha. Nokho le ndawo yokucima ukoma ebukeka ikhululekile inomlando omubi walezi zindawo zotshwala ezazibizwa ngama-beerhall (oluhhohho), ezaziyingxenye yohlelo lukahulumeni wengcindezelo eThekwini “iDurban System”. Lolu wuhlelo olwandulela uMthetho Wamapasi ka-1952 olwaluyindlela […]

Biko, Turner & the Durban Moment

If you are in Gauteng tomorrow, then do yourself a favour and head on down to the University of Pretoria. The Faculty of Humanities will be hosting the launch of Ian Macqueen’s recently published book, Black Consciousness and Progressive Movements under Apartheid. A synopsis of the book notes that the Black Consciousness (BC) movement tends to be viewed in […]

Nelson Rolihlahla Mandela: 18th July 1918-5th December 2013

Born in the Eastern Cape and spending his working career in Johannesburg before being imprisoned on Robben Island for his political beliefs, Nelson Mandela doesn’t have many ties to KwaZulu-Natal. Yet, it was here, in KZN, that two of the most historic events in Mandela’s life took place. The occasions could almost be described as […]

I-Durban Bantu Social Centre yaphambilini namanje

Indlela okubukeka ngayo amadolobha iyashintsha ngendlela exakile ngokuhamba kweminyaka. Izithombe ezilenga ezindongeni zasezitolo zotshwala nasemaphaseji asemahhotela ziveza isithombe esehlukile ngendlela iTheku ebelibukeka ngayo phambilini, nokuthi indawo yaseBerea yayiyihlathi elinjani, esikhundleni sokuba yindawo yamafulethi okuhlala abantu. Kumbalwa kakhulu okungashintshile, kodwa uma ubheka izithombe zeDurban Bantu Social Centre eyavulwa ngama 1930, uyiqhathanisa nesakhiwo eyisona manje, isabonakala, hhayi […]