Tag Archives: ANC

The United Democratic Front

Established in the early 1980s, the United Democratic Front (UDF) has an interesting, if somewhat dark, history in KwaZulu-Natal. A coalition of hundreds of organisations banded together with the common aim of non-racialism, the UDF’s first regional committee was from Natal, set up in May 1983. Officially though, the UDF was only launched nationally a […]

I-Durban Bantu Social Centre yaphambilini namanje

Indlela okubukeka ngayo amadolobha iyashintsha ngendlela exakile ngokuhamba kweminyaka. Izithombe ezilenga ezindongeni zasezitolo zotshwala nasemaphaseji asemahhotela ziveza isithombe esehlukile ngendlela iTheku ebelibukeka ngayo phambilini, nokuthi indawo yaseBerea yayiyihlathi elinjani, esikhundleni sokuba yindawo yamafulethi okuhlala abantu. Kumbalwa kakhulu okungashintshile, kodwa uma ubheka izithombe zeDurban Bantu Social Centre eyavulwa ngama 1930, uyiqhathanisa nesakhiwo eyisona manje, isabonakala, hhayi […]

David Goldblatt: 29th November 1930-25th June 2018

David Goldblatt

This past Monday saw the passing of one of South Africa’s most legendary and important photographers. David Goldblatt died in Johannesburg on the 25th June. He was 87 years old. Looking back at the work of this internationally acclaimed documentary photographer is an emotional experience, despite Goldblatt’s style being quite detached. The images simply record […]

Oliver Reginald Tambo

Oliver Tambo speaking at an ANC solidarity event

The month of May is celebrated in South Africa as Africa Month, and this year the theme, ‘The Year of O.R. Tambo: Building a Better Africa and a Better World’, recognises the vision of the great anti-apartheid revolutionary, who would have turned 100 in October. While the name O.R. Tambo is now synonymous with jet setting travellers, it is really […]

The 1992 Referendum

FW de Klerk poses outside his office, March 18, 1992

Last week South Africa celebrated Freedom day, commemorating the first non-racial post-apartheid elections held on the 27th April 1994. It seems strange to think that there was ever a time when suffrage was not extended to all South Africans, that a mere 23 years ago, people of colour were not allowed to cast their vote. It seems even stranger […]

I-Three Doctors’ Pact

Dr. G.M. Naicker, Dr. A.B. Xuma and Dr. Y.M. Dadoo signing the Joint Declaration of Cooperation

Lona ngunyaka wama-70 kwasayinwa ingqophamlando yesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwamadoda amathathu abalulekile emlandweni. Lesi sivumelwano esaziwa nge “The Three Doctors’ Pact” sasayinwa nguDkt Monty Naicker, Dkt Yusuf Dadoo nowayengumholi we-ANC, uDkt Alfred Xuma. Kulo mhlangano owawethanyelwe ngamalungu e-ANC, yi-Transvall Indian Congress neNatal Indian Congress (NIC) kwawusinyathelo sokumelana nemizamo kahulumeni wobandlululo yokuhlukanisa phakathi nokuqhatha izinhlanga zabebala ngemithetho […]

Professor Mazisi Kunene

Mazisi Raymond Kunene

The late Professor Mazisi Kunene will be honoured as part of the University of KwaZulu Natal’s Time of the Writer festival taking place from the 13th-18th March 2017. Kunene’s iconic book, Emperor Shaka the Great, has finally been published in its native isiZulu, and is being launched as part of this year’s festival. UNodomehlezi KaMenzi, as the book is known in Zulu, was […]