Tag Archives: liberation heritage route

I-Three Doctors’ Pact

Dr. G.M. Naicker, Dr. A.B. Xuma and Dr. Y.M. Dadoo signing the Joint Declaration of Cooperation

Lona ngunyaka wama-70 kwasayinwa ingqophamlando yesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwamadoda amathathu abalulekile emlandweni. Lesi sivumelwano esaziwa nge “The Three Doctors’ Pact” sasayinwa nguDkt Monty Naicker, Dkt Yusuf Dadoo nowayengumholi we-ANC, uDkt Alfred Xuma. Kulo mhlangano owawethanyelwe ngamalungu e-ANC, yi-Transvall Indian Congress neNatal Indian Congress (NIC) kwawusinyathelo sokumelana nemizamo kahulumeni wobandlululo yokuhlukanisa phakathi nokuqhatha izinhlanga zabebala ngemithetho […]

I-Durban City Hall: Ibhilidi elinomlando onothile

Anti-xenophobia protest outside Durban City Hall, April 2015

Ukwakhiwa kwalesi sakhiwo kwaphothukwa cishe eminyakeni eyikhulu edlule futhi ngenxa yalokhu ukube siwumuntu ngabe siwufakazi oqanda ikhanda wawo wonke umlando weTheku nowezwe lonke, njengoba iNingizimu Afrika iqale ngokuba ngamakoloni amane aseBhrithani yadlulela ekubeni yiNingizimu Afrika eBumbeno (Union of South Africa) kwaze kwafika lesi sikhathi lapho isiyiRiphabhlikhi yaseNingizimu Afrika. Belikhona leli hholo izwe lisabuswa ngamaNgisi, laba […]

Cricket During Apartheid

Protesters in London during South Africa's Test visit, 1965

With society closing ranks and excluding members of the Durban Indian community from everything from sport clubs to hotels, the Surat Hindu Association was established in the early 1900s in an effort to protect the rights of Indian people.  The association assisted with a variety of issues, from procuring Gujarati teachers direct from India, to religious guidance […]

The Long Walk to Freedom

Durban’s Liberation Heritage Route is part of a larger National Heritage Route which seeks to identify, and in some cases develop sites that are of particularly historical significance to South Africa. Groenkloof Nature Reserve in Pretoria is now home to the impressive National Heritage Monument, aptly entitled The Long Walk to Freedom. The Monument forms part […]

Christmas Day on Robben Island

Inmates playing soccer on Robben Island

Three years ago this Christmas the movie, Mandela: Long Walk to Freedom had its international premier. In an interview with Huffington Post at the time, Saths Cooper reflected on the years that he spent on Robben Island with Mandela, and specifically how they spent the holiday season. Cooper, a member of the Black Consciousness Movement and former resident […]

The Gallows Exhumation Project

Exhumation of the 14 political prisoners hung in 1964, Rebecca Cemetery, Pretoria

Family members of fourteen political prisoners executed under the apartheid regime will finally have somewhere to visit their loved ones after their bodies were exhumed on Wednesday as part of the country’s Gallows Exhumation Project, led by the Missing Person’s Task Team. The men, who were hung in Pretoria in July 1964, were members of the armed wing of the Pan African […]

Day of Reconciliation

Chris Hani inspects MK soldiers at a rally held at Langa Stadium, Cape Town,1991

Next Friday, on the 16th December, South Africa celebrates the Day of Reconciliation. But while the public holiday in its current form has only been in existence since 1995, the 16th December has been commemorated in South Africa since 1910, when it was originally referred to as Dingaan’s Day. It was on this day that 470 Voortrekkers, […]