Celebrating Judge Navi Pillay – Human Rights Defender and Global Icon

In December 2020, Durban-born judge and human rights activist, Navanethem "Navi" Pillay was awarded Germany's highest civilian decoration, the Federal Cross of Merit. The award strives to honour those who contribute to the significant rebuilding of their countries in the fields of politics, intellectual activity, and socio-economics. The distinction sought to honour Pillay's lifework and [...]

Love in the Time of Struggle

As the world celebrates February, the 'month of love', it's worth remembering a heroic couple who spent their lives fighting against the injustice of the apartheid state and paid the ultimate sacrifice for doing so. Victoria Nonyamezelo Mxenge and Mlungisi Griffiths Mxenge were a formidable duo who spent their lives campaigning for justice and freedom. [...]

Madiba’s Release – Envisioning the Impossible

February 11th 1990 was a momentous day for South Africa and marked Nelson Mandela's historic release from Victor Verster Prison. He was incarcerated for 27 years following the 1964 Rivonia Treason Trial where he and nine co-accused faced charges of sabotage against the state. Madiba went on to spend the next 27 years between Robben [...]

I-Durban Moment

NgoLwesithathu olwedlule, izinkulungwane zabasebenzi zingene emigwaqweni njengengxenye yesiteleka sikazwelonke se-SAFTU (South African Federation of Trade Unions). Inyunyana ibibhikishela u-R20 ohlongozwayo weholo likazwelonke elisethulwayo njengamanje. Baqophe  umlando abasebenzi ngokugodla amandla abo okusebenza ukuze bathuthukise izimo zabo zokusebenza, ngamazinga ahlukene empumelelo. NgoJanuwari 1973, imashi yabasebenzi abangu-2000 besuka e-Coronation Brick and Tile beya enkundleni yebhola eliseduze kwaba isiteleka [...]

Remembering Morris Fynn and his Desegregation Protests on Durban’s beaches

As beaches across the country are closed in a bid to curb the spread of Covid-19, and debates about their re-opening abound, it is well worth reflecting on the contentious histories of exclusion that our South African shores embody. It is also worth remembering the brave Durbanites, such as Morris Fynn, who protested against these [...]

State Failures and Inequality: Durban’s Riots of 1949

January 13th, 2021 marked 72 years since Durban's riots of 1949. At face value, it seemed as though the riots were ignited when an Indian shopkeeper assaulted an African youth. This moment - and a number of pertinent socio-economic factors - ignited a wave of violence across Durban and Pietermaritzburg. It saw South African Zulu [...]

Reflecting on the 1973 Durban Strikes

January 9th 2021 marks 48 years since the 1973 Durban strikes, also dubbed the 'Durban Moment', began with 2000 workers from Coronation Brick and Tile going on strike. They demanded that their wages be increased from R8,97 to R20 a week. This initial strike was followed by larger ones across the city, and by February [...]

Umlando Ogqamile we-Sastri College

Ezindaweni ezisemaphethelweni e-Greyville kukhona i-Sastri College, esinye sezikhungo ezibaluleke kakhulu esifundazweni nasemlandweni. Isungulwe ngo-1929 njengesikole samabanga aphansi sabafana, kanye nesikhungo sokuqeqesha othisha, kule minyaka edlule ikolishi lenze imisebenzi ehlukahlukene. Imithetho kahulumeni wobandlululo yayiminingi, ivame ukudida futhi ingakaze yaqondakala, yaklanywa njengoba yayisemizamweni ongenaziqhamo zokwenza ukuhleleka ngaphakathi kohlelo olungelona olwemvelo lokubandlululwa. Ngenkathi umthetho wokuqala osemthethweni olawula ukuhlukaniswa [...]

I-Freedom Charter necala lokuvukela umbuso le-1956

I-Congress of the People yabakhona ngomhlaka 26 Juni 1955, e-Kliptown, ngaphandle kwaseGoli. Behanjelwe ngabantu ababalelwa ku-3000, inhloso yalo mhlangano bekungukuxoxa ngokuqukethwe yilo Mqulu weNkululeko ohlongozwayo, nezethulo zale dokhumenti sezamukelwe zivela kubantu ezweni lonke. I-Freedom Charter, eminye yemigomo ebingafakwa kuyo izofakwa kuMthethosisekelo waseNingizimu Afrika, yaba umqulu we-ANC, futhi iwuphawu lokuphikisana nobandlululo lwangaphakathi. Kwakukade kubuzwa ukuthi kungani [...]

Reconciliation and the Gender Divide

Wednesday, December 16th, 2020 marks the Day of Reconciliation in South Africa – a momentous day that seeks to foster reconciliation and promote national unity. The day came into effect in December 1995 to mark the end of apartheid. It was a day that held meaning to both Afrikaner and African communities and was thus [...]