Durban’s ‘Gandhi-Luthuli Salt March’ - Durban has for many years been a city that observes the commemoration of Mahatma Gandhi's historic 'Salt March' protest against British occupation in India by holding annual marches of… Continue Reading
Umfanekiso womthwebuli uZanele Muholi Ukuzalwa kukaZanele Muholi - UZanele Muholi (owazalelwa elokishini eMlaza esifundazweni saKwaZulu ngomhla we-19 kuNtulikazi ngowe-1972) ungumthwebuli olwela amalungelo abantu ‘abayizitabane’ eMzansi Afrika. Emsebenzini wakhe wokuthwebula izithombe uzama ukwazisa abantu ngezimpilo 'zezitabane' eMzansi Afrika… Continue Reading
Iminyaka Engamashumi Amathathu - Usuku lomhlaka 11 February 2020, linomlando omkhulu eNingizimu Afrika. Lolusuku luyisikhumbuzo salowo owayenguMongameli wezwe uNelson Mandela wakhululwa ejele ngemuva kokuhlala iminyaka engu 27. UMandela waboshwa mhlaka 5 August 1962… Continue Reading
Inquest into the Death of Dr Neil Aggett - The South Gauteng High Court in Johannesburg is currently hearing evidence in the inquest of Dr Neil Aggett, who died whilst in police custody in February 1982. Aggett had… Continue Reading
Remembering Santu Mofokeng - Acclaimed South African artist, Santu Mofokeng, passed away last Sunday, leaving behind a rich photographic legacy. Born in 1956, Santu Mofokeng grew up in Orlando East in Johannesburg and… Continue Reading
Steve Fataar and Errol Dyers The Late, Great Steve Fataar - Tributes have been pouring in for the late Steve Fataar, who passed away unexpectedly last Saturday. Fataar, who made a name for himself as the lead guitarist and vocalist… Continue Reading
Steve Biko lighting up with Rick Turner (right), Dave Turnbull (centre) and volunteers who were helping restore the Mahatma Gandhi Ashram in Phoenix, Durban, 1971 Ukukhumbula u-Rick Turner - Igama lika-Rick Turner lingaziwa inoma ubani oseke wachitha isikhathi eNyuvesi yaKwaZulu-Natal. Kukhona ibhilidi labafundi eliqanjwe ngegama lakhe, kube khona umfundaze obizwa ngegama lakhe kanti ingxenye yayo inyuvesi incike eduze… Continue Reading
Joe Slovo: 23 May 1926 – 6 January 1995 - Yesterday marked the 25th anniversary of the death of Joe Slovo. With a number of buildings, streets, and even suburbs named in his honour, most South Africans are familiar… Continue Reading
No Rest for the Wicked! - Or in this case, for the do-gooders! The Denis Hurley Centre has a full calendar throughout the year, but the work their members do over the festive season is… Continue Reading
Paddy Kearney Way Unveiled - This past November marked one year since the passing of Paddy Kearney, who died on the 23rd November 2018 at the age of 76. Softly spoken, Kearney's gentle demeanour… Continue Reading