Archive | Important People and Sites

RSS feed for this section

Bram Fischer: 23 April 1908-8 May 1975

Bram Fischer is probably one of the better known names of the apartheid struggle, with Commercial Road in Durban having been renamed in his honour, and a number of other important sites across the country also recognising the role that Bram played in our country’s history. But beyond a vague recognition, and perhaps some knowledge […]

Biko, Turner & the Soweto Uprising

This Sunday we commemorate the anniversary of the Soweto Uprising, which culminated on the 16th June 1976 when hundreds of youth were killed at the hands of the state. It’s widely accepted that the student protests were a response to the government’s intention to introduce Afrikaans as the compulsory medium of instruction in schools, but […]

Umdlalo wekhilikithi ngesikhathi sobandlululo

Protesters in London during South Africa's Test visit, 1965

Abomdabu baseNdiya baseThekwini bazithola bevalelwa wonke amathuba futhi bekhishwa ekubeni ngamalungu ezinhlaka zemidlalo kuya emahhotela. Inhlangano eyaziwa ngeSurat Hindu Association yasungulwa kusaqala iminyaka yama 1900 ngemizamo yokuvikela amalungelo abomdabu bevela eNdiya. Lenhlangano yasiza ngezinhlelo eziningi njengokutholakala kothisha bolimi iGujarati ababevela eNdiya, kuya kwezenkolo kanye nokusungulwa kwamaqembu nezinhlelo zemidlalo njenge Bharat Cricket Club. Umdlalo wekhilikithi wafika […]

A Call for Justice

Ahmed Timol with his mother, Hawa

After seventeen years of actively seeking justice for the murder of Ahmed Timol, the Timol family can perhaps eventually find some peace. They first bought the case to the attention of the National Prosecuting Authority (NPA) in 2002, but the NPA failed to investigate the matter. Eventually though, in October 2017 the North Gauteng High […]

The National Heritage Council

NHC

Earlier this month the Nelson Mandela Bay Municipality launched the book, A Walk Through Our Past. The coffee table book, which features Nelson Mandela on its cover, highlights important events in our country’s history from the year 1800, through to the dawn of democracy in 1994, and was published as part of the municipality’s Liberation […]

President-Elect Matamela Cyril Ramaphosa

Tomorrow South Africans will witness the swearing in of their fifth democratically elected president, Matamela Cyril Ramaphosa. Ramaphosa, who has held the position of President of the Republic of South Africa for just over a year after he took over from former president, Jacob Zuma, already has a long and proud history of public service. […]

Usuku olungajwayelekile lukaNcibijane

Donald Woods with his wife, Wendy Woods, and their five children

Njengoba silindele ukungena onyakeni omusha kubonakala kuyisikhathi esihle sokuxoxa indaba eyenzeka eminyakeni engamashumi amathathu edlule yokweqa kukaDonald Woods eNingizimu Afrika. Ngalesosikhathi uWoods wayengumhleli wephaphandaba laseMonti, i-Daily Dispatch wayenikwe isigwebo seminyaka emihlanu sokungasebenzi ngemuva kokuboshwa kwakhe esikhumulweni sezindiza ezama ukubaleka.¬†Ngemuva kweminyaka eminingi ephikisana nohulumeni uWoods wabona ukuthi indlela izinto ezenzeka ngayo eNingizimu Afrika sezifinyelele lapho engasakwazi […]

Ma Albertina Sisulu Honoured

Albertina Sisulu's grandson, Duma, at the launch of the Albertina Sisulu Centenary Commemorative stamps

Last month the South African Post Office launched a¬† commemorative stamp in honour of the late anti-apartheid activist, Albertina Sisulu. Ma Sisulu, as she was affectionately known, would have celebrated her 100th birthday in October last year, and the stamps, which celebrate the centenary of her birth, recognise the many sacrifices that Sisulu made in […]

Dawood Seedat: 1916-1976

The name Dawood Seedat might not be familiar to that many people, but that only serves to prove the number of unsung heroes that we have in South Africa, and how so much more needs to be done to publicise the work of the countless individuals who made it possible for us to live the […]

Negotiating the Constitution (Part Three)

Despite the many years of arduous negotiations and the final Constitution initially being rejected by the Constitutional Court, the process of drafting South Africa’s Constitution is generally considered to have been an overwhelming success. It is often said that the key to effective change is the active participation of the parties involved, and in this […]