Ukuzalwa kukaZanele Muholi

uZanele Muholi (owazalelwa elokishini eMlaza esifundazweni saKwaZulu ngomhla we-19 kuNtulikazi ngowe-1972) ungumthwebuli olwela amalungelo abantu ‘abayizitabane’ eMzansi Afrika. Emsebenzini wakhe wokuthwebula izithombe uzama ukwazisa abantu ngezimpilo ‘zezitabane’ eMzansi Afrika ngokubonisa ubuntu nobunsundu babo. Ubesebenzisa amakhono akhe okuthwebula izithombe ezinamandla ngeminingi iminyaka njengesishoshovu esilwela abantu abayizitabane abakade bacwaswa emhlabeni, abantu okuthiwa ngesiZulu ‘abambaxambili ngobulili’ (phecelezi o-‘transgender’). […]

Iminyaka Engamashumi Amathathu

Usuku lomhlaka 11 February 2020, linomlando omkhulu eNingizimu Afrika. Lolusuku luyisikhumbuzo salowo owayenguMongameli wezwe uNelson Mandela wakhululwa ejele ngemuva kokuhlala iminyaka engu 27. UMandela waboshwa mhlaka 5 August 1962 eshayela imoto esuka eThekwini elibhekise eGoli. Ngesikhathi emiswa ngamaphoyisa ngaseHowick kuR103, wazenza umuntu ongumshayeli ozibiza ngoDavid Motsamayi okwakuyigama lomunye wabantu asebenzisana nabo. Kuthiwa amaphoyisa athi ayezenzela […]

Inquest into the Death of Dr Neil Aggett

The South Gauteng High Court in Johannesburg is currently hearing evidence in the inquest of Dr Neil Aggett, who died whilst in police custody in February 1982. Aggett had been detained for 70 days prior to his death, which the police claimed was as a result of suicide. His family deny that he took his […]

Remembering Santu Mofokeng

Acclaimed South African artist, Santu Mofokeng, passed away last Sunday, leaving behind a rich photographic legacy. Born in 1956, Santu Mofokeng grew up in Orlando East in Johannesburg and was a learner at Morris Isaacson High School during the infamous 1976 Soweto Uprising. The initial plans for the protest were for students from Naledi High […]

The Late, Great Steve Fataar

Tributes have been pouring in for the late Steve Fataar, who passed away unexpectedly last Saturday. Fataar, who made a name for himself as the lead guitarist and vocalist for the band the Flames, died as a result of lung complications. Formed in the early 1960s, the Flames went through various iterations with band members […]

Ukukhumbula u-Rick Turner

Igama lika-Rick Turner lingaziwa inoma ubani oseke wachitha isikhathi eNyuvesi yaKwaZulu-Natal. Kukhona ibhilidi labafundi eliqanjwe ngegama lakhe, kube khona umfundaze obizwa ngegama lakhe kanti ingxenye yayo inyuvesi incike eduze komgwaqo oqanjwe ngalo igama lika-Rick Turner. Khona kunjalo, ngabe bangaki abazi kabanzi ngomlando kaDokotela Richard Albert Turner? Wazalelwa eNtshonalanga Kapa ngowe-1941 kubazali bokufika ababevela eNgilandi. Waphothula […]

Joe Slovo: 23 May 1926 – 6 January 1995

Yesterday marked the 25th anniversary of the death of Joe Slovo. With a number of buildings, streets, and even suburbs named in his honour, most South Africans are familiar with the name, but how many of us really know the story of Joe Slovo, one of our country’s greatest political activists? Despite spending his entire […]

Paddy Kearney Way Unveiled

This past November marked one year since the passing of Paddy Kearney, who died on the 23rd November 2018 at the age of 76. Softly spoken, Kearney’s gentle demeanour belied his strength of character that saw him serve as an executive member of the United Democratic Front, repeatedly ignoring the restrictions placed on South Africans […]

The Spirit of Christmas

Written by political activist, Sylvia Neame, the recently published book, Imprisoned: The Experience of a Prisoner Under Apartheid describes how the spirit of Christmas shone through even in the darkness of the Barberton Prison Complex. Described by some as apartheid’s Alcatraz, Barberton was a maximum security prison in the eastern part of what was then […]

Father Freedom

From 1986 to 1990 the supporters of the City of London Anti-Apartheid Group held a Non-Stock Picket outside the South African Embassy in Trafalgar Square, calling for the release of Nelson Mandela. In solidarity with prisoners, some political activists would spend the festive season protesting against the South African government, refusing to relinquish their posts […]