Early Morning Market

Location

Address: corner of David Webster St and Market Street

The Early Morning Market, built by the colonial Durban Town Council, commenced trading on this site in what is now known as Julius Nyerere Avenue on 1 February 1934, following more than 50 years of struggle for a marketplace by the ex-indentured Indian gardeners. 58% of the indentured Indian labourers who had been brought to the colony of Natal from 1860 onwards chose to remain here. Very few re-indentured. Many rented small plots of land on the outskirts of Durban to earn a livelihood as market gardeners. However, they were prevented from selling their produce in the colonial town market, and when allowed in later years, access was only permitted after hours provided they offered their goods at lower prices. Even this limited concession was subsequently denied, and the Indians then made arrangements to trade at the Grey Street Mosque and from premises in Victoria Street. In 1910 the Durban Town Council built a market in Victoria Street (renamed Bertha Mkhize Street), which was small and inadequate. Following much agitation and resistance, the Durban Council set up a street market in Victoria Street, known as the Early Morning Market or “Squatters’ Market”. Approximately 2 000 stallholders lined up on both sides of the street with 150 carts and animals. The municipal Market Master, in 1929, observed that “hundreds of horse-drawn vehicles” brought produce to the Market from midnight to 9:30 a.m. each day. The pioneering spirit and perseverance of the indentured labourer is commemorated at the Early Morning Market today.

I-Early Morning Market

I-Early Morning Market, eyakhiwa uMkhandlu weTheku wamakoloni, yaqala ukusebenza kule ndawo esibizwa manje nge-Julius Nyerere Avenue mhla ka 1 Febhuwari 1934, ngemuva kweminyaka engaphezu kuka 50 yomzabalazo wokuthola indawo yokudayisela yabalimi bomdabu waseNdiya. Amaphesenti angamashumi ayisihlanu nesishiyagalombili abasebenzi bomdabu waseNdiya ababelethwe kwikoloni yaseNatali kusukela ngeminyaka yawo-1860 bakhetha ukuqhubeka nokuhlala laphaya.

Bambalwa abakhetha ukubuyiselwa emuva kwelakubo. Iningi laliqashe iziza ezincane emaphethelweni eTheku ukuze baziphilise ngokutshala izingadi. Kodwa-ke, babenqatshelwa ukudayisa izitshalo zabo emakethe esedolobheni, noma makhathaleni bagcina bevunyelwa, babetshelwa ukuba badayise ntambama futhi badayise ngentengo ephansi. Nakho lokhu kwagcina kungasavumelekile, kwabe abomdabu waseNdiya baqala izinhlelo zokudayisela ethempelini lamasulumane kuGrey Street nasezakhiweni ezikuVictoria Street.

Ngo 1910 uMkhandlu weTheku wakha imakethe kuVictoria Street (osubizwa nge-Bertha Mkhize Street),eyayincane futhi ingenele. Ngemuva kokukhathazeka nokuzindela, abahwebi baqala imakethe yasemgwaqeni kuVictoria Street, namhlanje sibizwa nge-Early Morning Market noma i“Squatters’ Market”.Cishe bangaphezu kuka-2000 abadayisi abanamatafula ababehlala ezinhlangothini zombili zomgwaqo nezinqola ezingu-150 nezilwane.

Isiphathimandla sezimakethe sikamasipala, ngo-1929 sathola ukuthi “amakhulu ezinqola ezidonswa amahhashi” ziletha imikhiqizo yezitshalo emakhethe kusukela phakathi kwamabili kuze kushaye u-9:30 ekuseni nsuku zonke. Nanhlanje kubungazwa ukungapheli mandla nokubekezela kwalaba basebenzi bokufika e-Early Morning Market.