Namuhla, amabhishi aseThekwini ahlanganiswe kakhulu kunakuqala

Amabhishi aseNingizimu Afrika, amaphuli kanye nemifula kuvame ukukhombisa isimo sezepolitiki sangaleso sikhathi. Ngesikhathi sobandlululo, amabhishi ayehlukaniswa ngokobuhlanga ngaphansi
komthetho i-Reservation of Separate Amenities Act. Amaphoyisa ayekuqinisekisa ukuthi abangeni okungesibo ebebala elimhlophe. Lokhu kwakusebenza nasemaphulini omphakathi, ayakhelwe kakhulu ezindaweni zabamhlophe futhi abantu abansundu babengafinyeleli kalula kuwo. Amabhishi nezindawo zokubhukuda babekuzwa ngendaba, kwakuya omtakabani, kungenwa ngezibongo nangobuhlanga. Ngenkathi u-F.W. De Klerk ememezela ngo-1989 ukuthi amabhishi aseNingizimu Afrika azovulekela wonke amalungu omphakathi waseNingizimu Afrika, lokhu akuzange kudlulele nakwezinye izindawo njengezibhedlela, izikole kanye nezinye izindawo ezakhelene nalezi.

U-Ferial Haffajee, ku-athikili ye-Daily Maverick enesihloko esithi, “Ngibhukuda lapho ngithanda khona? Noma ingabe ubandlululo lwasolwandle lusaqhubeka?”, kubhala ngefa laseNingizimu Afrika lwamabhishi ahlukaniswe ngokobuhlanga:

“Ngibhukuda lapho ngithanda khona, kodwa angikaze ngiye e-Clifton ngoba amanzi abanda kakhulu. Futhi kwesinye isikhathi, nabantu banjalo. Ulwandle oluhle, kepha i-Gini Coefficient nayo yenza kube mnandi kakhulu.”

Ukufakwa kwezombusazwe emabhishi aseNingizimu Afrika kuyaqhubeka kuze kube namuhla, futhi okuningi kwenzeka kuzinqubomgomo zengcindezelo yobandlululo. Ukwakubakhathaza ngaleso sikhathi – komphakathi wabamhlophe obusaba ukusondelana ngokocansi kwabesilisa abamnyama nabesifazane abamhlophe – bekungezinye zezizathu ezenze ukuthi ukuhlukaniswa kwamabhishi kubekwe icala lokuzonda ngokohlanga. EThekwini lokhu kwaba ngesimo solwandle lwase-Afrika (manje olubizwa nge-Laguna Beach), lapho ababhukudi abamnyama baphoqwa khona ukuze bengabonwa abamhlophe. Kumabhishi achazwe ngabantu abamnyama ngesikhathi sobandlululo, u- Haffajee uyabhala:

“Umlando uzokhombisa ukuthi amabhishi abantu abamnyama ayevame ukubekwa eduze kwalapho okuphumela khona indle, ngamachweba lapho kuchitheka uwoyela khona futhi kwezinye izingxenye ezingaphansi kogu lolwandle. ”

Abantu abamnyama bafuna ukungena e-Durban Underwater Club ngo-2016

Namuhla, amabhishi aseThekwini ahlanganiswe kakhulu kunakuqala, futhi ayindawo yemikhosi yonyaka wonke neyokwenza ubumnandi. Kodwa-ke, muva nje ngonyaka ka-2016 nango-2017, kwashicilelwa imibiko nge-Vetch Pier Beach “njengabamhlophe bodwa” ngenxa yamalungu e-Durban Undersea Club angavumeli abantu abamnyama ukuthi bangene ukuyothenga amanzi noma ukubhukuda

Manje ngaphansi kwemigomo wobhubhane lwe-coronavirus, amabhishi (kanye notshwala, ugwayi, indawo yokucwala izinwele, nezindawo zokudlela) kube nokudonsisana phakathi kukahulumeni nomphakathi. Ekuqaleni kokuvalwa kweNingizimu Afrika, amabhishi – kanye nezindawo eziningi zomphakathi – zivaliwe ukugwenywa imibuthano emikhulu yabantu ukuthi ingenzeki ukuze kugwemeke ukusabalala kwegciwane. Lokhu kuholele ekuboshweni kwabatshuzi base-Western Cape abebeyishaya indiva imithetho yokuvalwa kwezwe. Kwabanye lokhu kubakhumbuze ngesikhathi umthetho ungabavumeli ukuya emabhishi.

Imithombo yezithombe: Daily Maverick, News24, IOL

Leave a comment

Leave a Reply