Tag Archives: Ahmed Kathrada

uAhmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Ahmed Kathrada and Molvi Yusuf Cachalia, members of the Transvaal Indian Congress, circa 1950

Namuhla, iNingizimu Afrika izilele ukudlula emhlabeni kwesishoshovu sepolitiki, neqhawe lomzabalazo, uAhmed Mohamed Kathrada. Ngesikhathi ethula inkulumo kwi SAFM wabuzwa ukuthi angathanda ukukhunjulwa kanjani? Waphendula wathi, ‘Njengomuntu ozamile ukuba nomthelela. Sazama.’ Uma ubheka udaba lwaleqhawe kusobala ukuthi uAhmed Kathrada kuningi akwenza kunokuzama. Baziwa kakhulu ngo ‘Uncle Kathy’, impokophelo yakhe yabonakala esemncane – eneminyaka eyi 12 waba […]

Ahmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Ahmed Kathrada and Molvi Yusuf Cachalia, members of the Transvaal Indian Congress, circa 1950

Today South Africa mourns the loss of political activist and struggle hero, Ahmed Mohamed Kathrada. Asked during a recent SAFM interview how he would like to be remembered, Kathrada replied “as someone who tried to make a contribution. We tried”. Looking at the story of this great man, it is clear that Ahmed Kathrada did a […]