U-Oliver Reginald Tambo

Inyanga kaMeyi iyagujwa eNingizimu Afrika njengeNyanga ye-Afrika, kanti kulo nyaka isiqubulo  sithi, ‘Unyaka ka-O.R. UTambo:Ukwakha i-Afrika Engcono kanye neZwe eliNgcono ‘, ukuqaphela umbono wenguquko enkulu yokulwa nobandlululo, obezobe ehlanganisa iminyaka engu-100 ngo-Okthoba 2017. Ngenkathi igama lika-O.R. Tambo lisematheni kubantu abahamba ngezindiza, empeleni ukuzibophezela kwakhe ekulweleni iNingizimu Afrika ebuswa ngentando yeningi u-O.R., Njengoba ayejwayele ukubizwa , …

Oliver Reginald Tambo

The month of May is celebrated in South Africa as Africa Month, and this year the theme, ‘The Year of O.R. Tambo: Building a Better Africa and a Better World’, recognises the vision of the great anti-apartheid revolutionary, who would have turned 100 in October. While the name O.R. Tambo is now synonymous with jet setting travellers, it is really …