Tag Archives: ANC

Joe Slovo: 23 May 1926 – 6 January 1995

Yesterday marked the 25th anniversary of the death of Joe Slovo. With a number of buildings, streets, and even suburbs named in his honour, most South Africans are familiar with the name, but how many of us really know the story of Joe Slovo, one of our country’s greatest political activists? Despite spending his entire […]

Wafela ukuthula

Chris Hani 2

Namhlanje kubalwa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kwabulawa u-Chris Hani, isenzo esaphazamisa izingxoxo ezazibucayi zokudlulisa amandla kuhulumeni wobandlululo eya kuhulumeni wentando yeningi. Kunzima ukukholelwa kulokhu emva kweminyaka eminingi kangaka eseyadlula, kodwa u-Chris Hani wayethandwa kakhulu eNingizimu Afrika. Futhi abaningi babekholelwa ukuthi i-SACP yayingayihlula i-ANC okhethweni uma u-Hani wayesangamholi. Ngaphambi kokuthi aqokelwe isikhundla sokuba nguNobhala Jikelele weSACP […]

The Tripartite Alliance

With the exception of the African National Congress (ANC), there’s probably no better known political body in South Africa than the tripartite alliance. Bringing together the ANC, the South African Communist Party (SACP) and the Congress of South African Trade Unions (Cosatu), the alliance forms the cornerstone of the government’s power. The relationship is an […]

uAhmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Ahmed Kathrada and Molvi Yusuf Cachalia, members of the Transvaal Indian Congress, circa 1950

Namuhla, iNingizimu Afrika izilele ukudlula emhlabeni kwesishoshovu sepolitiki, neqhawe lomzabalazo, uAhmed Mohamed Kathrada. Ngesikhathi ethula inkulumo kwi SAFM wabuzwa ukuthi angathanda ukukhunjulwa kanjani? Waphendula wathi, ‘Njengomuntu ozamile ukuba nomthelela. Sazama.’ Uma ubheka udaba lwaleqhawe kusobala ukuthi uAhmed Kathrada kuningi akwenza kunokuzama. Baziwa kakhulu ngo ‘Uncle Kathy’, impokophelo yakhe yabonakala esemncane – eneminyaka eyi 12 waba […]

The 27th April 1994

Last weekend South Africa celebrated Freedom Day, marking the 25th anniversary of the country’s first democratic elections. As we head towards the polls next week to cast our vote in the fifth elections since the fall of apartheid, it seems like a good time to reflect on that historic day. The 27th April 1994 is […]

Eric ‘Stalin’ Mtshali: 1931-12th October 2018

Eric Mtshali at the 17th World Trade Union Congress, Durban, 2016

Last Sunday an official funeral was held for the late Eric ‘Stalin’ Mtshali, who passed away at the age of 87 at the Inkosi Albert Luthuli Hospital in Durban. Nicknamed ‘Stalin’ for his admiration of the Soviet Union leader, Joseph Stalin, Mtshali was a committed member of the South African Communist Party (SACP), which he joined in 1957. […]

The United Democratic Front

Established in the early 1980s, the United Democratic Front (UDF) has an interesting, if somewhat dark, history in KwaZulu-Natal. A coalition of hundreds of organisations banded together with the common aim of non-racialism, the UDF’s first regional committee was from Natal, set up in May 1983. Officially though, the UDF was only launched nationally a […]

I-Durban Bantu Social Centre yaphambilini namanje

Indlela okubukeka ngayo amadolobha iyashintsha ngendlela exakile ngokuhamba kweminyaka. Izithombe ezilenga ezindongeni zasezitolo zotshwala nasemaphaseji asemahhotela ziveza isithombe esehlukile ngendlela iTheku ebelibukeka ngayo phambilini, nokuthi indawo yaseBerea yayiyihlathi elinjani, esikhundleni sokuba yindawo yamafulethi okuhlala abantu. Kumbalwa kakhulu okungashintshile, kodwa uma ubheka izithombe zeDurban Bantu Social Centre eyavulwa ngama 1930, uyiqhathanisa nesakhiwo eyisona manje, isabonakala, hhayi […]

David Goldblatt: 29th November 1930-25th June 2018

David Goldblatt

This past Monday saw the passing of one of South Africa’s most legendary and important photographers. David Goldblatt died in Johannesburg on the 25th June. He was 87 years old. Looking back at the work of this internationally acclaimed documentary photographer is an emotional experience, despite Goldblatt’s style being quite detached. The images simply record […]

Redeeming the Past

Archbishop Desmond Tutu and Fr Michael Lapsley

The saying goes forgive and forget but, in truth, it’s very important that we remember our past in order to try and forgive. That, in part, is what projects like the Liberation Heritage Route aim to do. It’s very difficult to move forward when there are unanswered questions, when details of events are either ignored […]