The role of The Castle Beer Company in the Bhambatha Rebellion

In 1906, iNkosi Bhambatha kaMancinza led a rebellion against British rule in ‘Zululand’, protesting what was known as the poll tax. In effect from 1906 to 1909, the poll tax combined with other taxes to pressurise Zulu-speaking people into the colonial labour system. Other taxes – for huts, dogs and marriage – had been in …

Impi KaBhambatha

Ngesonto elidlule sibhale ngodaba lodonga oludala oluhlukanisa ijele – Durban Central Prison Boundary Wall. Kuleliviki sibheka olunye udonga nelinye ijele eAddingon Beach, ePoint kunodonga olwaziwa nge ‘Prisoner of War’ olwakhiwa ngamadoda ayeboshwe ngesikhathi sempi kaBhambatha ngo 1906. Iminyaka eyalandela i- Anglo-Boer War abaqashi esifundazweni seNatali babhekana nesikhathi esinzima sokuthola abantu ababezosebenza emapulazini ngenxa ngenxa yokwanda …

The Bhambatha Rebellion

1906 Prisoner of War Wall Last week we wrote about the old Durban Central Prison boundary wall, and this week’s our focus is on another wall and another prison. Located at Addington Beach on the Point is a Prisoner of War wall that was built by men captured during the Bhambatha Rebellion of 1906. In the years following the Anglo-Boer War employers …