Tag Archives: Chris Hani

Wafela ukuthula

Chris Hani 2

Namhlanje kubalwa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kwabulawa u-Chris Hani, isenzo esaphazamisa izingxoxo ezazibucayi zokudlulisa amandla kuhulumeni wobandlululo eya kuhulumeni wentando yeningi. Kunzima ukukholelwa kulokhu emva kweminyaka eminingi kangaka eseyadlula, kodwa u-Chris Hani wayethandwa kakhulu eNingizimu Afrika. Futhi abaningi babekholelwa ukuthi i-SACP yayingayihlula i-ANC okhethweni uma u-Hani wayesangamholi. Ngaphambi kokuthi aqokelwe isikhundla sokuba nguNobhala Jikelele weSACP […]

He Died for Peace

Chris Hani 2

Today marks the 25th anniversary of the assassination of Chris Hani, an event that nearly saw the undoing of the very fragile peace negotiations in South Africa. It’s difficult to imagine so many years on, but Chris Hani was a hugely popular figure in South Africa, with some even believing that with him at the […]

A Turning Point for South Africa

hani

The years between the release of Nelson Mandela from prison in 1990 and the country’sĀ first democratic elections in 1994 were a time of great political tension in South Africa. An estimated 14 000 peopleĀ are said to have died in politically related incidents in those few years, double the amount of political deaths recorded from 1948 […]