Tag Archives: Dr Monty Naicker

I-Three Doctors’ Pact

Dr. G.M. Naicker, Dr. A.B. Xuma and Dr. Y.M. Dadoo signing the Joint Declaration of Cooperation

Lona ngunyaka wama-70 kwasayinwa ingqophamlando yesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwamadoda amathathu abalulekile emlandweni. Lesi sivumelwano esaziwa nge “The Three Doctors’ Pact” sasayinwa nguDkt Monty Naicker, Dkt Yusuf Dadoo nowayengumholi we-ANC, uDkt Alfred Xuma. Kulo mhlangano owawethanyelwe ngamalungu e-ANC, yi-Transvall Indian Congress neNatal Indian Congress (NIC) kwawusinyathelo sokumelana nemizamo kahulumeni wobandlululo yokuhlukanisa phakathi nokuqhatha izinhlanga zabebala ngemithetho […]

The Freedom Charter & the 1956 Treason Trial

Protesters gather outside the Drill Hall on the opening day of the Treason Trial, 19th December 1956

The Congress of the People took place on the 26th June 1955, in Kliptown, just outside of Johannesburg. Attended by some 3000 people, the aim of the meeting was to discuss the content of the proposed Freedom Charter, with submissions for the document having been received from people all across the country. The Freedom Charter, some of the core tenets […]

The Three Doctors’ Pact

Dr. G.M. Naicker, Dr. A.B. Xuma and Dr. Y.M. Dadoo signing the Joint Declaration of Cooperation

This year marks 70 years since the signing of the historic Joint Declaration of Cooperation. Commonly referred to as ‘The Three Doctors’ Pact’, the agreement was signed on the 9th March 1947 by Dr Monty Naicker, Dr Yusuf Dadoo, and the then leader of the ANC, Dr Alfred Xuma. The Joint Meeting, which was attended by members of the […]