Umzila Womzabalazo eThekwini

Udaba olwashicilelwa kwi-Daily News UMasipala waseThekwini usuhambe ibanga elide ekwakheni “umzila womzabalazo” eThekwini okuhloswe ngawo ukuhlonipha abantu nezindawo kuleli dolobha ezaba neqhaza ekuzuzweni kombuso wentando yabantu. Le phrojekthi iyingxenye yohlelo lukazwelonke oluqalwe nguMkhandlu Wamagugu kaZwelonke eNingizimu Afrika yokuqhakambisa lezi ndawo emphakathini kanjalo namaqhawe omzabalazo wenkululeko nentando yabantu eNingizimu Afrika. Kwethulwe izindawo ezingamashumi amathathu eThekwini ezizokuba […]

ICOM Presentation: Navigating Freedom

Bonginkosi Zuma and Steven Kotze from the eThekwini Municipality have written a paper that will be presented at next week’s ICOM conference in Milan.  ‘Navigating Freedom: Social cohesion policies and the democratic cultural landscape of Durban’s Liberation Heritage Route’ explores the National Liberation Heritage Route (LHR), a project of the South African National Heritage Council […]

Struggle heritage route for Durban

Article published in The Daily News The eThekwini Municipality is at an advanced stage in creating a “liberation heritage route” in Durban aimed at honouring the people and places in the city that paved the way for democracy. The project is part of the South African National Heritage Council’s national initiative to commemorate local sites […]