Ipolitiki yamabhishi aseNingizimu Afrika

Namuhla, amabhishi aseThekwini ahlanganiswe kakhulu kunakuqala Amabhishi aseNingizimu Afrika, amaphuli kanye nemifula kuvame ukukhombisa isimo sezepolitiki sangaleso sikhathi. Ngesikhathi sobandlululo, amabhishi ayehlukaniswa ngokobuhlanga ngaphansikomthetho i-Reservation of Separate Amenities Act. Amaphoyisa ayekuqinisekisa ukuthi abangeni okungesibo ebebala elimhlophe. Lokhu kwakusebenza nasemaphulini omphakathi, ayakhelwe kakhulu ezindaweni zabamhlophe futhi abantu abansundu babengafinyeleli kalula kuwo. Amabhishi nezindawo zokubhukuda babekuzwa ngendaba, […]

The politics of South African beaches

Durban beach-goers flaunting the beach ban in March 2020 South Africa’s beaches, pools, and rivers have often reflected the political context of the day. During apartheid, beaches were segregated racially under the Reservation of Separate Amenities Act. It was enforced by the police who would deny entry to the beach to people who were not […]