Tag Archives: Friday Mosque

The Friday Mosque – Juma Masjid (isiZulu)

Juma Masjid, Durban, 1915

Lesi sakhiwo asigcini nje ngokuba yindawo yokukhonza – kodwa futhi sithathwa njengesizinda sokuhlanganela somphakathi wamaSulumane – enye yezinto zokuqala ezenziwa nguMphrofethi uMohammed ngesikhathi engena eMedina kwaba ngukwakha indawo yokukhonza (i-mosque), nokuyinto efanayo neyenziwa ngamaSulumane okuqala ukufika eNatali ngasekupheleni kweminyaka yama-1800. Indawo yeJuma Masjid, esemgwaqweni uGrey Street eThekwini, yathengwa ngo-1881, kanti imosque yokuqala ukwakhiwa khona yayimumatha […]