Explore the Inanda Heritage Route

Inanda lies 30km north-west of Durban’s CBD. While many might pass the area on the way to and from airport or northern suburbs, it features a wealth of resistance history. The Inanda Heritage Route includes some of the most important but little-known, historical sites of Durban, including the place where Mandela cast his first democratic …

The Indian Opinion and Language in South Africa

The Indian Opinion was a newspaper founded in Durban in 1903 by Mohandas Karamchand Gandhi. The paper was printed by the International Printing Press (I.P.P.), based at 113 Grey Street (now Yusuf Dadoo Street), which itself was founded in 1898 by Viyavarik Madanjit, a school teacher who moved to South Africa from Mumbai. Like the …

Usuku lwenkululeko, i-Satyagraha kanye No. 14 Mercury Lane

UMsombuluko, womhlaka 15 August 2016 uqopha umlando weminyaka engu 69 izwe laseNdiya lathola inkululeko yokuzimela ngaphansi kwengcindezelo yaMaNgisi. Umshikashika owaholela ekuzimeleni kwalelizwe waziwa ngokusebenzisa i-satyagraha, umkhankaso wokungasebenzisi udlame kodwa abantu bangayithobeli imithetho ethile kahulumeni, wawuholwa yinhlangano ye-Indian National Congress, uMongameli wayo wangalesosikhathi kwakungu Mohandas Gandhi. Cishe kwathatha iminyaka eyikhulu ngaphambi kokuthi izwe laseNdiya likwazi ukubuyela …

Independence Day, Satyagraha and No. 14 Mercury Lane

Monday the 15th August 2016 marked 69 years since India claimed its independence from British rule. The movement that resulted in Indian independence is most famous for satyagraha, a campaign of nonviolent resistance and civil disobedience led by the Indian National Congress, of which Mohandas Gandhi was the president at the time. It was nearly a century before India took back control of its land and its people …