Tag Archives: Juma Masjid

The Friday Mosque – Juma Masjid (isiZulu)

Juma Masjid, Durban, 1915

Lesi sakhiwo asigcini nje ngokuba yindawo yokukhonza – kodwa futhi sithathwa njengesizinda sokuhlanganela somphakathi wamaSulumane – enye yezinto zokuqala ezenziwa nguMphrofethi uMohammed ngesikhathi engena eMedina kwaba ngukwakha indawo yokukhonza (i-mosque), nokuyinto efanayo neyenziwa ngamaSulumane okuqala ukufika eNatali ngasekupheleni kweminyaka yama-1800. Indawo yeJuma Masjid, esemgwaqweni uGrey Street eThekwini, yathengwa ngo-1881, kanti imosque yokuqala ukwakhiwa khona yayimumatha […]

The Friday Mosque – Juma Masjid

Juma Masjid, evening prayers

More than just a place of worship, a mosque is viewed as the centre of a Muslim community – one of the first things that the Prophet Mohammed did when he entered Medina was to build a mosque, as did the first Muslim immigrants to arrive in Natal in the late 1800s. The land for Juma Masjid, […]