Tag Archives: liberation heritage route

The Apartheid Convention

Unesco 2.png

On the 27th February 1979 the United Nations Economic and Social Council (Unesco) released a report entitled “Implementation of the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid”. The ‘Apartheid Convention’ (or ICSPCA), which came into force in 1976, was ratified by twenty countries, namely Benin, Bulgaria, Belarus, Chad, Czechoslovakia, Ecuador, the German […]

Biko & the South African Student Organisation

This evening the University of KwaZulu-Natal will host their annual Steve Biko Memorial Lecture, to commemorate the 41st anniversary of Steve Biko’s death. On the 18th August 1977, Biko and his associate, Peter Jones, were stopped at a routine road block near Grahamstown. When the police recognised the men, they were arrested under the Terrorism Act […]

I-Durban Bantu Social Centre yaphambilini namanje

Indlela okubukeka ngayo amadolobha iyashintsha ngendlela exakile ngokuhamba kweminyaka. Izithombe ezilenga ezindongeni zasezitolo zotshwala nasemaphaseji asemahhotela ziveza isithombe esehlukile ngendlela iTheku ebelibukeka ngayo phambilini, nokuthi indawo yaseBerea yayiyihlathi elinjani, esikhundleni sokuba yindawo yamafulethi okuhlala abantu. Kumbalwa kakhulu okungashintshile, kodwa uma ubheka izithombe zeDurban Bantu Social Centre eyavulwa ngama 1930, uyiqhathanisa nesakhiwo eyisona manje, isabonakala, hhayi […]

Charlotte Mannya Maxeke (1871-1939)

Bronze statue of Charlotte Maxeke, The Long March to Freedom National Heritage Monument, Pretoria

While apartheid is considered officially to have begun in 1948 with the National Party’s ascension to power, racial segregation had long been practised in South Africa prior to this date. Apartheid simply formalised ‘separateness’ through a long list of laws, that were constantly being added to, and amended. As a former British colony, South Africa was […]

I-Three Doctors’ Pact

Dr. G.M. Naicker, Dr. A.B. Xuma and Dr. Y.M. Dadoo signing the Joint Declaration of Cooperation

Lona ngunyaka wama-70 kwasayinwa ingqophamlando yesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwamadoda amathathu abalulekile emlandweni. Lesi sivumelwano esaziwa nge “The Three Doctors’ Pact” sasayinwa nguDkt Monty Naicker, Dkt Yusuf Dadoo nowayengumholi we-ANC, uDkt Alfred Xuma. Kulo mhlangano owawethanyelwe ngamalungu e-ANC, yi-Transvall Indian Congress neNatal Indian Congress (NIC) kwawusinyathelo sokumelana nemizamo kahulumeni wobandlululo yokuhlukanisa phakathi nokuqhatha izinhlanga zabebala ngemithetho […]