Izinguquko eNingizimu Afrika

Eminyakeni yokukhululwa kuka-Nelson Mandela ejele ngo-1990 nowo khetho lokuqala lwentando yeningi ezweni ngo-1994 kwaba kubi kakhulu kwezepolitiki eNingizimu Afrika. Balinganiselwa ku-14 000 abantu okuthiwa bafa ezigamekweni ezihlobene nezepolitiki kuleyo minyaka embalwa, okuphindwe kabili inani lokufa kwabantu kwezepolitiki kusuka ngo-1948 kuya ku-1990. U-Chris Hani, wabulawa ngomhlaka-10 Ephreli 1993. Kepha njengomholi we-South African Communist Party (SACP), ukufa …