Tag Archives: Mahatma Gandhi

Usuku lwenkululeko, i-Satyagraha kanye No. 14 Mercury Lane

UMsombuluko, womhlaka 15 August 2016 uqopha umlando weminyaka engu 69 izwe laseNdiya lathola inkululeko yokuzimela ngaphansi kwengcindezelo yaMaNgisi. Umshikashika owaholela ekuzimeleni kwalelizwe waziwa ngokusebenzisa i-satyagraha, umkhankaso wokungasebenzisi udlame kodwa abantu bangayithobeli imithetho ethile kahulumeni, wawuholwa yinhlangano ye-Indian National Congress, uMongameli wayo wangalesosikhathi kwakungu Mohandas Gandhi. Cishe kwathatha iminyaka eyikhulu ngaphambi kokuthi izwe laseNdiya likwazi ukubuyela […]

I-1860 Museum neSam China Cup

Robbie Naidoo, Nithia Naidoo, Dhilosen Pillay, Farook Khan, Dr Ashwin Desai and Vinnie Sivabhadan at the opening night of the 1860 Museum

Ngo2016, i-1860 Museum yavula eChatsworth, KwaZulu-Natal. Le ndawo yokugcina amagugu, isungulwe nguMnu Dilosen Pillay kanti iyindawo yokuqala yalolu hlobo exhaswe ngabantu abazimele okuhloswe ngayo ukugcina umlando wabantu abangamaNdiya eNingizimu Afrika. Amagumbi ayisithupha ehhotela iSavera eChatsworth yiwona akha le museum, ezovuleleka emphakathini ukuba uzophakela ihlo. Igumbi ngalinye libheka kabanzi izikhathi ezithile emlandweni wamaNdiya, okubandakanya osopolitiki abadumile […]

The 1860 Museum & The Sam China Cup

Transvaal team, Sam China Cup Winners, 1961

Last Wednesday saw the opening of the 1860 Museum in Chatsworth, KZN. The brainchild of Mr Dilosen Pillay, the museum is the first privately funded museum dedicated to the history of Indian people in South Africa. Six rooms of Hotel Savera in Chatsworth make up the museum, which will be open to the public for viewing. […]

Independence Day, Satyagraha and No. 14 Mercury Lane

Monday the 15th August 2016 marked 69 years since India claimed its independence from British rule. The movement that resulted in Indian independence is most famous for satyagraha, a campaign of nonviolent resistance and civil disobedience led by the Indian National Congress, of which Mohandas Gandhi was the president at the time. It was nearly a century before India took back control of its land and its people […]

Durban’s Gandhi Memorial

Gandhi Memorial Park

The world over, statues and monuments pay tribute to Mohandas Karamchand Gandhi, better known to most as Mahatma Gandhi. Mahatma, Sanskrit for ‘Great Soul’ and akin to the Christian term ‘saint’, was the name given to Gandhi for his involvement in civil rights, and the road of nonviolent civil disobedience that Gandhi and his supporters chose to travel. […]