Tag Archives: Native Beer Act

Uhlelo lweTheku noMthetho Wotshwala Besintu

Police open fire to disperse a beer hall riot in Cato Manor

Phakathi enkabeni yeTheku endaweni entsha eyisimodeni iRivertown kukhona iRivertown Beerhall, okuyindawo yokuzijabulisa egcwala intsha engamaciko nevela ezindaweni ezingaphandle kwaleli dolobha ezozitika ngobuhle nobumnandi obutholakala kuleli dolobha. Nokho le ndawo yokucima ukoma ebukeka ikhululekile inomlando omubi walezi zindawo zotshwala ezazibizwa ngama-beerhall (oluhhohho), ezaziyingxenye yohlelo lukahulumeni wengcindezelo eThekwini “iDurban System”. Lolu wuhlelo olwandulela uMthetho Wamapasi ka-1952 olwaluyindlela […]

The Durban System and the Native Beer Act

Police arrest and remove demonstrators from the Victoria Street Beerhall, 18 June 1959

In the heart of Durban’s hip new Rivertown is the Rivertown Beerhall, a social space filled with young creatives and out-of-towners taking in the sites and sounds of Durban’s newly gentrified CBD. But the relaxed bar belies the dark history of these beerhalls, that were a central part of the ‘Durban System’. A precursor to the dreaded […]