Explore the Inanda Heritage Route

Inanda lies 30km north-west of Durban’s CBD. While many might pass the area on the way to and from airport or northern suburbs, it features a wealth of resistance history. The Inanda Heritage Route includes some of the most important but little-known, historical sites of Durban, including the place where Mandela cast his first democratic …

Izinguquko eNingizimu Afrika

Eminyakeni yokukhululwa kuka-Nelson Mandela ejele ngo-1990 nowo khetho lokuqala lwentando yeningi ezweni ngo-1994 kwaba kubi kakhulu kwezepolitiki eNingizimu Afrika. Balinganiselwa ku-14 000 abantu okuthiwa bafa ezigamekweni ezihlobene nezepolitiki kuleyo minyaka embalwa, okuphindwe kabili inani lokufa kwabantu kwezepolitiki kusuka ngo-1948 kuya ku-1990. U-Chris Hani, wabulawa ngomhlaka-10 Ephreli 1993. Kepha njengomholi we-South African Communist Party (SACP), ukufa …

U-Oliver Reginald Tambo

Inyanga kaMeyi iyagujwa eNingizimu Afrika njengeNyanga ye-Afrika, kanti kulo nyaka isiqubulo  sithi, ‘Unyaka ka-O.R. UTambo:Ukwakha i-Afrika Engcono kanye neZwe eliNgcono ‘, ukuqaphela umbono wenguquko enkulu yokulwa nobandlululo, obezobe ehlanganisa iminyaka engu-100 ngo-Okthoba 2017. Ngenkathi igama lika-O.R. Tambo lisematheni kubantu abahamba ngezindiza, empeleni ukuzibophezela kwakhe ekulweleni iNingizimu Afrika ebuswa ngentando yeningi u-O.R., Njengoba ayejwayele ukubizwa , …

Madiba’s Release – Envisioning the Impossible

February 11th 1990 was a momentous day for South Africa and marked Nelson Mandela’s historic release from Victor Verster Prison. He was incarcerated for 27 years following the 1964 Rivonia Treason Trial where he and nine co-accused faced charges of sabotage against the state. Madiba went on to spend the next 27 years between Robben …

Iminyaka Engamashumi Amathathu

Usuku lomhlaka 11 February 2020, linomlando omkhulu eNingizimu Afrika. Lolusuku luyisikhumbuzo salowo owayenguMongameli wezwe uNelson Mandela wakhululwa ejele ngemuva kokuhlala iminyaka engu 27. UMandela waboshwa mhlaka 5 August 1962 eshayela imoto esuka eThekwini elibhekise eGoli. Ngesikhathi emiswa ngamaphoyisa ngaseHowick kuR103, wazenza umuntu ongumshayeli ozibiza ngoDavid Motsamayi okwakuyigama lomunye wabantu asebenzisana nabo. Kuthiwa amaphoyisa athi ayezenzela …

Funding the Fight Against Apartheid

We’ve written previously about the important role that the international community played in the fight against apartheid, ultimately bringing about the economic boycott that brought the apartheid government to its knees. But in addition to raising awareness, some organisations went a step further by raising funds to fight the South African apartheid government. With countless …

Wafela ukuthula

Namhlanje kubalwa iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kwabulawa u-Chris Hani, isenzo esaphazamisa izingxoxo ezazibucayi zokudlulisa amandla kuhulumeni wobandlululo eya kuhulumeni wentando yeningi. uNobhala we-SACP, u-Blade Nzimande, ubungaza u-Hani emva kweminyaka engu-25 washona. Kunzima ukukholelwa kulokhu emva kweminyaka eminingi kangaka eseyadlula, kodwa u-Chris Hani wayethandwa kakhulu eNingizimu Afrika. Futhi abaningi babekholelwa ukuthi i-SACP yayingayihlula i-ANC okhethweni uma …

Mandela Day 2019

There are few voices as recognisable or powerful as that of the late former statesman, Nelson Rolihlahla Mandela. So, in 2008, when Mandela made a plea whilst addressing the crowds at his 90th birthday celebrations in Hyde Park, the world took notice: It is time for new hands to lift the burdens. It is in …

Bram Fischer: 23 April 1908-8 May 1975

Bram Fischer is probably one of the better known names of the apartheid struggle. Commercial Road in Durban was renamed in his honour and a number of other important sites across the country are linked to the role that Bram played in our country’s history. But beyond a vague recognition and perhaps some knowledge of …

The Prison Letters of Nelson Mandela

With a handwritten letter these days being something of a rarity, not many of us can appreciate how important written correspondence used to be, or the incredible tale of history that letters can reveal. Last Friday saw the book launch of a curated collection of letters that Archbishop Denis Hurley wrote over the course of …