Tag Archives: NIC

I-Three Doctors’ Pact

Dr. G.M. Naicker, Dr. A.B. Xuma and Dr. Y.M. Dadoo signing the Joint Declaration of Cooperation

Lona ngunyaka wama-70 kwasayinwa ingqophamlando yesivumelwano sokusebenzisana phakathi kwamadoda amathathu abalulekile emlandweni. Lesi sivumelwano esaziwa nge “The Three Doctors’ Pact” sasayinwa nguDkt Monty Naicker, Dkt Yusuf Dadoo nowayengumholi we-ANC, uDkt Alfred Xuma. Kulo mhlangano owawethanyelwe ngamalungu e-ANC, yi-Transvall Indian Congress neNatal Indian Congress (NIC) kwawusinyathelo sokumelana nemizamo kahulumeni wobandlululo yokuhlukanisa phakathi nokuqhatha izinhlanga zabebala ngemithetho […]

The Three Doctors’ Pact

Dr. G.M. Naicker, Dr. A.B. Xuma and Dr. Y.M. Dadoo signing the Joint Declaration of Cooperation

This year marks 70 years since the signing of the historic Joint Declaration of Cooperation. Commonly referred to as ‘The Three Doctors’ Pact’, the agreement was signed on the 9th March 1947 by Dr Monty Naicker, Dr Yusuf Dadoo, and the then leader of the ANC, Dr Alfred Xuma. The Joint Meeting, which was attended by members of the […]