Tag Archives: SANLC

Udaba Olungaziwa nge SS Mendi

A group of SANLC men in France, circa 1917

Lona ngunyaka we 100 selokhu kwenzeka inhlekelele yokucwila komkhumbi i-SS Mendi ngasogwini lolwandle lwase Isle of Wight lapho kwadlula emhlabeni abantu abalinganiselwa ku 650. Lena ngenye yezinhlekelele ezinkulu zolwandle ezenzeka emlandweni wamakhulu angamashumi amabili eminyaka (20th century) olwandle lwase UK, kodwa ambalwa abantu abaziyo ngalendaba. Abaningi bacabanga ukuthi kungenxa yokuthi ngobani ababegibele lomkhumbi ngesikhathi ucwila, […]

The Untold Story of the SS Mendi

An annual SS Mendi memorial service, Atteridgeville, South Africa

This year marks 100 years since the sinking of the SS Mendi, a maritime disaster off the coast of the Isle of Wight that resulted in the death of close to 650 people. It was one of the 20th century’s worst maritime disasters in UK waters, yet very few people are aware of the story. Many speculate that […]