Tag Archives: South African Indian Congress

Apartheid’s Blood Money

The United Nations (UN) was founded on the 24th October 1945 following World War II, which was marked by an estimated 70 to 85 million fatalities, and included the Holocaust, which saw some six million Jewish people – around two-thirds of Europe’s Jewish population – murdered because of their ethnicity. On the 10th December 1948 […]

uAhmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Ahmed Kathrada and Molvi Yusuf Cachalia, members of the Transvaal Indian Congress, circa 1950

Namuhla, iNingizimu Afrika izilele ukudlula emhlabeni kwesishoshovu sepolitiki, neqhawe lomzabalazo, uAhmed Mohamed Kathrada. Ngesikhathi ethula inkulumo kwi SAFM wabuzwa ukuthi angathanda ukukhunjulwa kanjani? Waphendula wathi, ‘Njengomuntu ozamile ukuba nomthelela. Sazama.’ Uma ubheka udaba lwaleqhawe kusobala ukuthi uAhmed Kathrada kuningi akwenza kunokuzama. Baziwa kakhulu ngo ‘Uncle Kathy’, impokophelo yakhe yabonakala esemncane – eneminyaka eyi 12 waba […]

Ahmed Kathrada (21 August 1929-28 March 2017)

Ahmed Kathrada and Molvi Yusuf Cachalia, members of the Transvaal Indian Congress, circa 1950

Today South Africa mourns the loss of political activist and struggle hero, Ahmed Mohamed Kathrada. Asked during a recent SAFM interview how he would like to be remembered, Kathrada replied “as someone who tried to make a contribution. We tried”. Looking at the story of this great man, it is clear that Ahmed Kathrada did a […]