Ipolitiki yamabhishi aseNingizimu Afrika

Namuhla, amabhishi aseThekwini ahlanganiswe kakhulu kunakuqala Amabhishi aseNingizimu Afrika, amaphuli kanye nemifula kuvame ukukhombisa isimo sezepolitiki sangaleso sikhathi. Ngesikhathi sobandlululo, amabhishi ayehlukaniswa ngokobuhlanga ngaphansikomthetho i-Reservation of Separate Amenities Act. Amaphoyisa ayekuqinisekisa ukuthi abangeni okungesibo ebebala elimhlophe. Lokhu kwakusebenza nasemaphulini omphakathi, ayakhelwe kakhulu ezindaweni zabamhlophe futhi abantu abansundu babengafinyeleli kalula kuwo. Amabhishi nezindawo zokubhukuda babekuzwa ngendaba, …