Tag Archives: Umzila Womzabalazo

Umzila Womzabalazo eThekwini

Indawo eyayingamahhovisi eSecurity Branch

Udaba olwashicilelwa kwi-Daily News UMasipala waseThekwini usuhambe ibanga elide ekwakheni “umzila womzabalazo” eThekwini okuhloswe ngawo ukuhlonipha abantu nezindawo kuleli dolobha ezaba neqhaza ekuzuzweni kombuso wentando yabantu. Le phrojekthi iyingxenye yohlelo lukazwelonke oluqalwe nguMkhandlu Wamagugu kaZwelonke eNingizimu Afrika yokuqhakambisa lezi ndawo emphakathini kanjalo namaqhawe omzabalazo wenkululeko nentando yabantu eNingizimu Afrika. Kwethulwe izindawo ezingamashumi amathathu eThekwini ezizokuba […]