uPhillip Kgosana: 1936 – 20th April 2017

Philip Kgosana in London

uPhilip Kgosana eLondon

Akuwona wonke umuntu ongazinikela abe nesiphiwo sokuhola izinkulungwane ezingaphezulu kweziyishumi zabantu emigwaqeni yedolobha elikhulu, bezibeka engozini engabehlela esandleni samaphoyisa. Lokhu kwenziwa ngumholi we-Pan Africanist Congress (PAC), uPhillip Kgosana mhla zingu30 March 1960 ngemuva kwezinsuku ezimbalwa amaphoyisa adubula abulala abantu ababebhikisha ngosuku oselwaziwa nge-Sharpville Massacre. UKgosana udlule emhlabeni namuhla eneminyaka engu 80 ubudala. Wayeneminyaka engu 23 ngesikhathi ethatha ubuholi be PAC ngobusuku obandulela i-Anti Pass Campaign ngo 1960 ngemuva kokuboshwa kwasihlalo wesifunda.

Lombhikisho owawuzoholwa uKgosana, wawungeye yemikhankaso kazwelonke yePAC lapho abeselisa nabesifazane babezozinikela emaphoyiseni ngokungawaphathi amapasi. Kwathi ngomhlaka 21 March ababhikishi besendleleni ebheke emaphoyiseni, bavinjelwa amaveni ayishumi amaphoyisa egcwele amaphoyisa ngaphakathi. Umphathi wamaphoyisa watshela uKgosana ukuthi uma beqhubeka nokuya ekamu lamaphoyisa lokho kuzothathwa njengokuhlasela bese bethatha izinyathelo ezifanele. Akuphelelanga konke lapho. Ngalo bobusuku kwaba nomhlangano ongagunyaziwe esikhumulweni samabhasi aseLanga, kuhlelwa ngokwakuzokwenzeka ezinsukwini ezilandelayo. Kwakunomthetho kahulumeni owawungavumeli ukuthi abantu abangaphezu kwa 10 babe nemihlangano. Amaphoyisa afika abulala abantu abathathu alimaza abawu 26. Kwabulawa nomshayeli wemoto yezintatheli owayebahambisa elokishini.

Philip Kgosana leads the Langa anti-pass protest, March 1960

uPhilip Kgosana uhola umbhikisho wamapasi eLanga, March 1960

I-PAC yaphendula ngombhikisho omkhulu mhlaka 30 March 1960, uholwa uKgosana nabantu abangu 30 000 besuka eLanga belibangise eGrand Parade eduze nedolobha laseKapa okuyibanga elingu 15 km. Ekufikeni kwabo, uKgosana wathenjiswa umhlangano noNgqongqoshe wezoMthetho uFrans Erasmus uma abantu bengahlakazeka. Wakwenza lokho, kodwa esikhundleni somhlangano wafakwa ejele, wahlala yedwa esitokisini izinsuku ezingu 21. UKgosana akasikhohlwanga isikhathi asihlala yedwa ejele ngisho sekuphele iminyaka eminingi:

Uhlala phansi kuleyandlu encane elingana nendlu yangasese, uhlabelele, uqale ugide, uzame ukuzikhumbuza izinto obuzenza ngaphambi kokuboshwa kwakho. Kwacishe kwangilimaza. Lezazindonga phambi kwakho kungathi zizokuwela ekhanda.

Kulandela lombhikisho waseKapa, uKgosana wabekwa amacala okugqugquzela udlame emphakathini, ukulwisana nomthetho wamapasi, nokubhikisha ngaphandle kwemvume. Wabaleka wayishiya iNingizimu Afrika walibhekisa eDar es Salam, waze wabuya ngemuva kweminyaka engu 37.

 Isithombe: Isihe se-www.huffingtonpost.co.za  kanye ne-city-press.news24.com

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply